Prefață

Coordonator Emanuel Vieriu


 

Iubiți cititori, cu bucurie împărtășesc cum am ajuns să îndeplinim una dintre marile dorințe ale lui Dumnezeu pentru generația noastră, și anume dorința de a fi zidit un altar de aducere aminte a minunilor pe care El le-a făcut în viața unor credincioși autentici, născuți din nou și botezați cu Duhul Sfânt. Acest altar, noi, ca echipă, l-am zidit din optsprezece pietre, mai bine spus optsprezece mărturii care compun cartea „Ancorați în credință”.

Până să ajungem la tipărirea cărții, au fost trei ani de muncă de teren, drumuri lungi, nopți nedormite, numeroase întâlniri împletite cu rugăciune și post. Prin tot ce am avut de trecut, Dumnezeu ne-a dat biruință și într-un final am reușit să ajungem la capăt.

Citind în Biblie despre Dumnezeu, despre Duhul Sfânt și minunile care le face El pe acest pământ prin darurile care le oferă (descoperire dumnezeiască prin prorocie, vindecarea oricărei boli care există sau care poate apărea, vorbire în altă limbă, înviere din morți, eliberare de sub robia duhurilor necurate etc.) și întâlnindu-mă cu diferiți slujitori ai lui Dumnezeu în momente cheie, când Dumnezeu îi folosea sau chiar  împărtașindu-mi despre minunile din viața lor, Dumnezeu  a pus pe inima mea acestă lucrare prin anul 2014, printr-un îndemn care suna sub genericul unei întrebări de genul „Cum ar fi să scriem o carte în care sa fie cuprinse cât mai multe mărturii deosebite ale implicării Duhului Sfânt în viața credinciosului autentic?”

A trecut aproximativ un an de zile și acest îndemn tot persista în inima mea. Prin anul 2015 am început să împărtășesc ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă cu unii dintre prietenii mei. Am rămas plăcut impresionat că au primit cu bucurie gândul aceasta, de a realiza împreună o carte, în care să scriem mărturii vii ale implicării Duhului Sfânt în viața credincioșilor autentici.

Fiindcă lui Dumnezeu îi place să lucreze în echipă, a rânduit ca această viziune să cuprindă și inimile unor frați și surori care imediat au intrat în echipa de redacție și împreună am pornit la drum.

Trăind o vreme extrem de tulbure cu suișuri și coborâșuri de tot felul, noi, care suntem în viață și avem harul să citim din această carte, trebuie să știm că Duhul Sfânt încă lucrează și face minuni în viața noastră dacă trăim o pocăință autentică. Duhul Sfânt nu a vindecat cancerul numai în urmă cu zece ani, Duhul Sfânt nu a prevenit un accident în urmă cu cincizeci de ani, Duhul Sfânt nu a prorocit cu date exacte acum treizeci de ani, prin Duhul Sfânt nu s-au scos duhuri necurate doar acum o mie de ani, ci Duhul Sfânt este și azi printre noi și lucrează prin acele inimi schimbate de nașterea din nou și care umblă în Duhul Sfânt.

Promisiunea Domnului Isus Hristos, scrisă în Ioan 14:15-17, este împlinită, iar pe baza acestei împliniri avem în noi și cu noi pe Duhul Sfânt, același Duh Sfânt care a luat parte la întemeierea acestei lumi, același Duh Sfânt care este parte din Sfânta Trinitate, care se manifestă printr-o putere de neegalat, o torță care nu se va stinge niciodată, o mireasmă cerească și un izvor de pace divină.

Cartea „Ancorați în credință” ne prezintă mărturiile unor frați și surori care au mers cu Dumnezeu  prin Duhul Sfânt, iar datorită umblării lor sincere, Dumnezeu le-a onorat credința, oferindu-le mângâiere, binecuvântare, vindecare de boli și rezultate deosebite în lucrarea la care au fost chemați.

„Ancorați în credință” este cartea prin care Dumnezeu vorbește într-un mod direct vieților noastre și credem că, în unele cazuri, Dumnezeu va transforma inimile care au nevoie de ajutorul Lui.

Totodată, Dumnezeu ne-a pus pe inimă să deschidem Asociația „Zări Senine”, proiect prin care Dumnezeu vrea să lucreze în generația noastră, iar banii proveniți din vânzarea acestei cărți vor avea trei direcții: retipărirea cărții, apariția altor volume și scopuri  caritabile. Toți membrii fondatori ai Asociației „Zări Senine” și membrii echipei de redacție a cărții „Ancorați în credință” am simțit binecuvântarea Domnului în viața de zi cu zi, în munca pe care o desfășurăm fiecare, astfel având posibilitatea de-a susține financiar tipărirea acestei cărți. Această lucrare în ansamblu are un singur scop: înaintarea Evangheliei.

S-a ajuns la ideea de asociație non-profit pentru că am simțit că în lucrarea lui Dumnezeu, pe lângă chemare și implicare trebuie și transparență totală,  atunci când este vorba de resurse financiare / departament financiar. Proveniența banilor, donațiile, cheltuielile, traseul financiar al fiecărui proiect trebuie să aibă transparență și acuratețe de 100%. De aceea, unul dintre pilonii de bază a Asociației „Zări Senine” este transparența.

Cu o inimă mulțumitoare la adresa lui Dumnezeu și apoi la întreaga echipă cu care am lucrat, ne-am bucura dacă în urma citirii cărții vă veți ancora puternic credința în Dumnezeu și să credeți că El nu va dezamăgi niciodată o inimă sinceră. Atunci când ajungi să spui că este IMPOSIBIL să mergi înainte și nu mai vezi cale de ieșire… nu uita: IMPOSIBILUL devine POSIBIL numai prin intervenția supranaturală a Duhului Sfânt care ajută, transformă, ridică și aduce vindecare spirituală și fizică.

Te invit, drag cititor, să devii parte a unei călătorii excepționale prin această carte și vei descoperi că ceea ce am scris este adevărat: IMPOSIBILUL devine POSIBIL  prin Duhul Sfânt!

Toată gloria lui Dumnezeu. El merită ce e mai bun!

Vezi FOTO

 

Cuvânt înainte

Editor Andrei Varasciuc


O carte scrisă implică timp, efort și multă muncă. Toate acestea puse la dispoziția Duhului Sfânt duc la apariția unei comori atât de necesară generației contemporane: cartea „Ancorați în credință”.

Pentru ca această carte să vadă lumina tiparului, a trebuit ca mai întâi o echipă de tineri să viziteze frații și surorile ce-au depus mărturie, să le fi înregistrat audio mărturiile, pentru ca apoi acestea să fie scrise. Însăși vizitele la cei intervievați n-au fost lipsite de peripeții, fie pe timp de iarnă, în condiții mai dificile de deplasare, fie în anotimpuri mai prietenoase, a trebuit să străbatem drumurile Bucovinei și ale Moldovei, pentru a ajunge la persoane despre care aveam informații că ne-ar putea oferi mărturii de viață. De fiecare dată, ne întorceam entuziasmați pentru faptul că ceea ce am auzit va putea deveni accesibil printr-o carte pentru cât mai mulți credincioși. Cuprinși de acest entuziasm, mărturiile au fost transcrise de echipa de redacție. Editarea mărturiilor a fost un proces de durată și un parcurs anevoios, având în vedere specificul fiecărei persoane ce a depus mărturie, vocabularul propriu, precum și transpunerea din comunicarea orală în cea scrisă. Totodată, în timpul preluării mărturiei nu s-a ținut cont de desfășurarea cronologică a evenimentelor. Toate acestea au trebuit să fie aduse la un nivel ușor și armonios pentru lectură. Acest lucru a fost posibil doar cu ajutorul Duhului Sfânt în procesul de editare, Duhul Sfânt luminând mintea în prelucrarea mărturiilor, în aranjarea materialului, în formularea titlurilor și subtitlurilor, pentru a fi atotcuprinzătoare. Am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru pe parcursul editării acestei cărți.

Prin editarea acestei cărți credința noastră a fost consolidată, fiind expuși la fiecare detaliu din mărturiile ce sunt cuprinse în carte. Dacă o vei lectura cu rapiditate, este posibil ca să nu aibă impactul pe care Dumnezeu îl dorește pentru viața ta spirituală, însă dacă îți vei lua răgazul necesar citirii cu atenție a acestei cărți, îți garantăm că vei fi mai puternic ancorat în credință.

Dacă astăzi cesaționismul, conform căruia minunile și darurile Duhului Sfânt s-au manifestat doar în perioada apostolică, este tot mai răspândit, această carte vine ca o dovadă că minunile și darurile spirituale se manifestă deplin și în zilele noastre. Așadar, această carte vine pentru a combate teoria cesaționistă, conform căreia darurile spirituale au încetat să opereze în Biserică odată cu încheierea erei apostolice. Manifestarea puterii Duhului Sfânt în viața de zi cu zi a credinciosului este o realitate și operează în cadrul comunității de credincioși ce au același scop, apropierea de Dumnezeu și glorificarea Lui.

Promisiunea Domnului Isus Hristos că „veți face lucrări mai mari decât acestea” se împlinește prin credincioșii de astăzi, aflați în diverse situații de viață, dar care prin credință se lasă la dispoziția Duhului Sfânt. Astfel, imposibilul devine posibil prin Duhul Sfânt!

Vezi Editorialul

„o carte de o valoare inestimabilă”

Echipa de Redacție

Un grup dinamic de tineri credincioși din Suceava


 

Editor: Andrei Varasciuc – tel. 0040755333086    

Coordonator: Emanuel Vieriu –  tel. 0040747123480

Echipa de redacție: Beniamin Petruneac, Adrian-Valentin Iuga, Lucian Avasiloaie, Andreea-Iudita Vieriu, Anișoara Coroamă, Lucreția Chelba, Ana Petruneac, Aurelia Șerban, Elisabeta Dascălu, Alina Bulubenchi

Coperta: Ciprian Ciocan